RCO (Radio Cellulo Oscillateur)

– Praktijk Wisse

Voor meer informatie of een toestel bestellen kunt u contact opnemen met Praktijk Wisse.

Historiek

De RCO is voor het eerst voorgesteld in een radio tijdschrift in februari 1925 door Georges Lakhovsky. De titel van het artikel was “Curing Cancer with Ultra Radio Frequenties”. Georges Lakhovsky was een Russische ingenieur wonende in Parijs, die heel wat onderzoek heeft gedaan op het gebied van Radio Frequenties en de invloed daarvan op de natuur en de mens. Hij heeft trouwens in 1925 een boek laten verschijnen met als titel “Secret de la vie – Les ondes cosmiques en la radiation vitale”. Daarin behandelde hij zowel het instinkt van dieren en de speciale sensoren die dieren bezitten als de invloed van elektromagnetische straling op levende wezens. Bovendien was hij overtuigd dat levende cellen zelf oscilleren en straling konden zenden als ontvangen. Daardoor kon hij bewijzen door verstoorde cellen bloot te stellen aan externe elektromagnetische straling van bepaalde vorm en frequentie, de verstoring werd weggenomen en de cellen terug gingen trillen in hun gezonde en natuurlijke vorm.

RCO

Het toestel die Lakhovsky had gebouwd werkte met elektronenbuizen, een component die toen nog niet zo lang bestond. Het toestel ontworpen door Reynaert Research werkt daarom ook met een elektronenbuis om de resultaten van Lakhovsky zo dicht mogelijk te benaderen. Alleen is de gebruikte zendlamp van recentere datum dan deze die Lakhovsky gebruikte in 1925. De RCO veroorzaakt zogenaamde pumpwaves van RF (Radio Frequency) bursts. Pumpwaves zijn pompende golven die met een regelmaat terugkomen in tegenstelling tot een blijvende golf die steeds dezelfde sterkte heeft. Er is aangetoond door Lakhovsky en Rife dat pumpwaves noodzakelijk zijn om effectief te werken op de cellen. Bij de RCO worden om de 20ms hoogfrequente golven opgewekt met een duur van ongeveer 10ms in het gebied van de metergolven, zeg maar in het gebied van de FM radio. Dat kan men vaststellen door een FM radio in de buurt van de lus te brengen en af te stemmen rond de 90 Mhz, dan hoort men het brommend geluid van de pumpwave. Bovendien zijn deze metergolven nog eens random heel kort onderbroken met heel steile flanken om nog veel hogere frequenties op te wekken zodat alle lichaamscellen kunnen bereikt worden. De hoogfrequente straling wordt naar een lusantenne gestuurd die de persoon rond de nek of naar plaats brengt op het lichaam die de straling moet ontvangen. Een behandeling van 2 x per week gedurende ongeveer 10 minuten is een soort preventieve behandeling, terwijl een gebruik van dagelijks 10 minuten en 1 dag niet, bvb. niet op zondag om een soort dynamiek in de behandeling te introduceren, de gepaste behandeling is voor acute en chronische problemen. Samen met de RCO wordt ook een kleine monitor meegeleverd zodat je de werking kan vaststellen. Een elektronenbuis heeft immers na inschakelen wat tijd nodig om op te warmen, zodat de monitor indien geplaatst binnen de antennelus aangeeft wanneer de straling aanwezig is door het oplichten van een rode led. Daarna wordt de monitor uit de lus gehaald en kan de behandeling starten.

De golfvorm van de uitgestraalde energie.

Men kan hier zien dat met een vaste regelmaat een burst van hoogfrequentie energie wordt opgewekt, die op zijn beurt binnen de omhulling nog eens random scherp en kort wordt onderbroken.

Het toestel is ingebouwd in een valiesje en werkt op 220V netspanning. De aansluitkabel van de lus en de lus zelf mag niet veranderd worden van afmetingen, omdat die perfect afgeregeld is op de gewenste frequenties.

De antennelus wordt verbonden met de RCO en de aansluitstekker van de antenne wordt een kwart toer gedraaid om vast te zitten. Het is beter de lus aan het toestel te laten om geen slechte contacten te krijgen na veelvuldig gebruik.

Het toestel wordt ingeschakeld door de rode drukschakelaar in te drukken en het rode ledje gaat oplichten. Na ongeveer 30-40 seconden zal de monitor led oplichten als men hem binnen de lus brengt. De behandeling kan nu starten als men de monitor buiten de lus brengt, zoniet zal hij energie wegnemen van de RCO die niet meer bruikbaar is voor de behandeling.

Er is een garantie voorzien van 2 jaar.

Waarom geneest hoogfrequente straling?

Nicola Tesla ontdekte dat hoogfrequente straling al in de jaren 1920 kan genezen toen hij experimenteerde met verschillende ontwerpen van zijn Tesla-spoel. Afhankelijk van de frequentie en energiedichtheid kon hij verschillende fysiologische effecten vaststellen. Nicola Tesla veronderstelde dat het menselijk lichaam werkt als een condensator en in staat is elektrische energie te accumuleren.

Kleine fabrieken ontstonden snel en begonnen de eenvoudig geconstrueerde Tesla-spoel te produceren als een hoogfrequent genezingsapparaat, ook bekend als de Violet Wand. Een primaire spoel werd geïnstalleerd in kleine koffers. Er is ook een filmcondensator en een onderbreker op de spoel gemonteerd. De breker werkt als een Wagnerhamer en is het eigenlijke hart van het apparaat. Met zijn structuurloze flitsen zet hij deze om in extreem breedbandige hoogfrequente straling. Als voorbeeld van hoogfrequente elektrische stimulatie-apparaten moet hier het eerder gebruikte Saneta HF-genezingsapparaat worden genoemd. Deze hoge frequentie onderscheidt deze oude apparaten van moderne hoogfrequente helende apparaten. De goddelijke vonk wordt hier vervangen door elektronische componenten. Dit maakt de straling constant en reduceert de bandbreedte tot een precies begrensd gedeelte in het frequentiespectrum. Deze apparaten zenden smalbandige hoogfrequente straling uit voor bepaalde organen en delen van het lichaam, die in resonantie gaan met de overeenkomstige frequenties.

Georges Lakhovsky ontwikkelde zijn eigen systeem op basis van de stralingsenergie van een Tesla-spoel. Tijdens microscopische observaties van amoeben ontdekte hij hun reacties op elektrische velden. Dat was de basis voor zijn overwegingen over energiepotentialen in cellen en hun belang voor het menselijk immuunsysteem. Omdat elke cel een resonantiekring vertegenwoordigt, ontwikkelde hij een breedbandige hoogfrequente antenne met een groot aantal krimpende resonantiekringen. De antenne zendt breedbandige hoogfrequente straling uit en het organisme dat ervoor zit, absorbeert deze energie in zijn eigen resonantiekring. Lakhovsky’s apparaat is met groot succes in ziekenhuizen in Parijs gebruikt voor hopeloze gevallen van kanker. De successen van zijn therapeutische behandeling zijn gedocumenteerd in protocollen en foto’s.

Alle hoogfrequente healing devices volgen het principe dat hoogfrequente straling via de huid het lichaam kan binnendringen via een kleine glaselektrode voorzien van een gas of vacuüm. De behandeling wordt gedeeltelijk en over een klein gebied uitgevoerd. Een grote antenne zou zijn helende stralen in veel grotere mate en vooral over een groot gebied kunnen uitzenden. Het menselijk lichaam kan op natuurlijke wijze hoogfrequente energie accumuleren. Een gezond organisme kan deze energieën en zonlicht gunstig gebruiken.

Zelfs in verschillende slaaptoestanden genereren mensen bepaalde frequenties in hun hersenen en genereren zo, als schepper, hun eigen oscillatiefrequenties voor bepaalde staten van herstel: gamma-hersengolven, bèta-hersengolven, alfa-hersengolven, theta-hersengolven en delta. hersengolven. Als sommige van deze menselijke frequenties worden ingevoerd in een antenneworm die is ontworpen volgens de gulden snede, kan het menselijk brein worden beïnvloed. Een hoogfrequente bron is verbonden met het binnenste uiteinde van de antenneworm. Het uiteinde is afgesloten met een bolletje dat een spontane elektrische bliksemontlading verhindert. De grotere bogen van de antenne veroorzaken ook de langzaamste trillingen. Ze zijn bijzonder geschikt voor gespannen spiergroepen of gewrichten, de kleinere bogen in de antenne zijn effectiever voor oppervlakkige behandelingen. De hoge frequenties helpen het organisme om vitale energieën te accumuleren en zo zichzelf in staat te stellen ziektes en ontstekingen met succes te bestrijden.

Naast kunstmatig gegenereerde hoogfrequente straling, was Lakhovsky ook geïnteresseerd in natuurlijke straling en het effect ervan op organismen. In uitgebreide tests ontdekte hij dat een simpele koperen lus rond een zieke plant geneest en de plant zelf groot en sterk maakt. Dit effect is gereproduceerd in talloze experimenten met een grote verscheidenheid aan omgevingen en planten.